Adatvédelmi nyilatkozat

A NutriGlutenfree weboldal teljes tartalma Flórián Laura tulajdona (https://www.nutriglutenfree.hu, adószám: 67625916141, info@www.nutriglutenfree.hu), Szerzői Jog Védelme alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján), a látogató tudomásul veszi, hogy kizárólag saját információszerzésre használja, annak másolása vagy használata előzetes hozzájárulás nélkül szigorúan tilos.

Feliratkozás

A NutriGlutenfree weboldalon kezdeményezett feliratkozás, illetve workshop jelentkezés a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a felhasználó előzetes hozzájárulását a cég adatbázisába való felvételhez, illetve elektronikus levelek fogadásához, melyek NutriGlutenfree weboldalról érkezhetnek, és bizonyos esetekben promóciót is tartalmazhatnak.

A NutriGlutenfree a regisztrációkor megadott adatokat az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli, harmadik fél számára azt át nem adja, figyelembe véve an hatályos magyar jogszabályokat:

 • – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt;
 • – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt;
 • – a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényt;
 • – az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt.

A feliratkozás egyetlen kattintással bármikor megszüntethető a NutriGlutenfree által küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással. Nem érvényes e-mail cím megadásakor azonnal törlésre kerül az adatbázisból.

Általános rendelkezések, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

 1. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat értelmében személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (a továbbiakban: „személyes adat”). Ilyen adatnak minősül többek között a név, lakcím, e-mail cím és minden olyan további adat, amelyből az érintett személy beazonosítható.
 2. Az adatkezelés célja a Nutriglutenfree weboldal üzemeltetése, kapcsolatfelvétel a workshopok megtartása érdekében, statisztikák készítése, reklámüzenetek, hírlevelek célzott küldése, marketing célú megkeresés, a Nutriglutenfree.hu weboldalon feliratkozott látogatók megkeresése elektronikus hírlevél formájában a regisztráció során megadott e-mail címen, hirdető Partnerekkel fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása és kötelezettségek  teljesítése, számlázás.

Ezen túlmenően a Honlap látogatása során az Üzemeltető a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

 1. Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-a. Az adatok kezeléséhez való hozzájárulás nem kötelező, az önkéntes hozzájáruláson alapul.
 2. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig vagy törvényben meghatározott egyéb időpontig.

Adatbiztonság

Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A regisztrált felhasználókról nyilvántartott adatok köre

A regisztráció során a következő személyes adatok megadása kérhető:

 • keresztnév
 • vezetéknév
 • e-mail cím
 • irányítószám, cím, település
 • Telefonszám

Cookie-k (sütik) kezelése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

az adatgyűjtés ténye,
az érintettek köre,
az adatgyűjtés célja,
az adatkezelés időtartama,
az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

A feliratkozáskor bekért, az NAIH-joz bejelentett kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, telefonszám, számlázási és postacíme (irányítószám, cím, település).

Workshopra való jelentkezés

A workshopra való jelentkezés, a jelentkezés visszaigazolásakor megadott bankszámlaszámra, a teljes díj 50%-os előleg kifizetésekor válik érvényessé, melyről előlegszámla készül. A fennmaradó összeg a workshop teljesítésének napján esedékes készpénzben szintén számla ellenében.

A workshop meghiúsulása esetén az előleg banki átutalással visszajár, amennyiben 2 hetes időintervallumban nincs kitűzve új dátum.

Amennyiben a jelentkező az előlegfizetés után az általa kiválasztott workshopon nem tud megjelenni és ezt 3 nappal előtte írásban jelzi, a jelentkezéstől számított következő két hónapban még felhasználhatja az előleg összegét más workshopon, ellenkező esetben az előleget nem áll módunkban visszautalni.

Jogorvoslat

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a megadott e-mail címen.

NAIH- 98741/2016